Children crippled by Nazi shells recuperate in a Leningrad hospital. Photo by Boris Kudoyarov/ RIA Novosti.