חגית יאסו - עומד בשער (סירטון לכבוד גילעד שליט MAKO)