הדלקת לפיד המכביה בטקס פתיחת המכביה ה19 באצטדיון טדי בירושלים